Job Coaches

Poznaj naszych Job Coaches!

Westflex dopasowuje pracowników tymczasowych do różnych klientów. Aby ten proces przebiegał płynnie, jak tylko to możliwe, korzystamy z Job Coaches.
Job Coaches Westflex są punktem kontaktowym zarówno dla naszych klientów, jak i naszych pracowników tymczasowych.
Każdy klient Westflex ma stałego Job Coacha. Słuchają życzeń naszych klientów, a następnie szukają odpowiednich pracowników, którzy spełnią te życzenia. Nasi Job Coaches nie tylko pomagają w procesie rekrutacji, ale także w kwestiach ogólnych, wynagrodzeń, zakwaterowania, problemów itp.
Ta pomoc i wskazówki ostatecznie prowadzą do zmniejszenia liczby rezygnacji / rotacji u naszych klientów i poprawy jakości pracy.

Co robi Job Coach?

W ogólnym ujęciu, nasi Job Coaches prowadzą zarówno naszych klientów, jak i pracowników tymczasowych. Konkretne działania są następujące:

  • Przeprowadzanie rejestracji i przyjmowania osób poszukujących pracy
  • Spelniaja życzeia klientów
  • Dopasowywanie pracowników tymczasowych i klientów
  • Zapewnij wsparcie klientowi
  • Utrzymywanie kontaktów z menedżerami i innymi interesariuszami
  • Przetwarzanie rejestracji czasu pracowników tymczasowych
  • Pomoc w przypadku pytań lub problemów od klientów i / lub pracowników tymczasowych
  • Wsparcie  w godzinach pracy i poza nimi

Jesli chcesz więcej informacji na temat Job Coaches Westflex?
Skontaktuj się z nami pod numerem 📞 0174 519 549.

Poznaj swojego Job Coach!