Job Coaches

Iepazīsties ar mūsu Job Coaches!

Uzņēmuma Westflex galvenais uzdevums ir katram darbiniekam piemeklēt vispiemērotāko darba vietu. Šis ir mūsu Job Coaches pienākums. Westflex Job Coaches ir gan mūsu klientu, gan darbinieku tiešās kontaktpersonas.
Job Coaches uzklausa mūsu klientu vēlmes un vajadzības un ierāda darbu kandidātiem ar vispiemērotākajām prasmēm un pieredzi. Mūsu Job Coach palīdz ne tikai ar darbā iekārtošanos, bet arī palīdz problēmsituācijās, risina jautājumus saistītus ar algām, mājvietām, u.t.t., tādējādi uzlabojot darbinieku darba apstākļus un kvalitāti.

Ko dara Darba Koordinators?

Job Coaches pienākums ir palīdzēt gan mūsu darbiniekiem, gan klientiem. To tiešajos darba pienākumos ietilps tādas aktivitātes kā:

  • Darba meklētāju reģistrācija un darbā iekārtošana
  • Klientu vēlmju uzklausīšana
  • Vispiemērotākās darba vietas ierādīšana darbiniekam pie tiem visatbilstošākā klienta
  • Klientu atbalsta pakalpojumu sniegšana
  • Komunikācijas uzturēšana ar uzņēmuma vadību un akciju īpašniekiem
  • Darbinieku darba stundu reģistrācija
  • Palīdzības sniegšana klientiem un/vai darbiniekiem jautājumu vai problēmu gadījumā
  • Atbalsta sniegšana darba laikā un ārpus tā

Papildu jautājumu gadījumā par Westflex Job Coaches,
lūdzam mums zvanīt uz: 📞 0174 519 549.

Iepazīstieties ar savu Job Coach!