Uw ZZP oplossingen

VAR verklaringen zijn verleden tijd. Een vrijwaring vooraf voor opdrachtgevers is er niet meer. De wet DBA (Deregulering Beoordeling  Arbeidsrelaties) stelt andere eisen. Per 1 mei 2016 is er veel veranderd voor u als u werkt met zzp-krachten. Westflex heeft al jarenlang ervaring en veel kennis over dit onderwerp.

 

Bent u zzp’er? Dan verandert er ook voor u het nodige. Zorg voor goede overeenkomsten met uw opdrachtgever en zorg ervoor dat uw administratie goed op orde is. Opdrachtgevers worden kritisch en zullen alleen nog met u samen willen werken als ook uw zaken goed geregeld zijn.

Onderstaande in hoofdlijnen de veranderingen:

1. Zzp’ers kunnen geen VAR meer aanvragen. Voortaan kan er gebruik gemaakt worden van modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Dit zijn standaarden waarin voor de Belastingdienst de belangrijkste elementen zijn op genomen. Het maatwerk voor een specifieke situatie moet nog aangevuld worden.

2. Heeft u altijd een modelovereenkomst nodig? Soms hoeft dit niet. Het is echter beter dat u deze wel als basis gebruikt. Zo is het duidelijk en zijn er geen vragen achteraf. Een modelovereenkomst is dus niet verplicht.

3. Maak heldere afspraken met uw opdrachtgevers. Zorg dat de afspraken goed op papier staan. Dit is zowel voor u van belang, als voor uw opdrachtgever. Met name de aspecten vergoeding, risico en gezag bij het werk zijn belangrijk. En met de wet DBA bestaat er altijd de kans dat de belastingdienst mee gaat kijken.

4. Werk volgens de afspraken in de overeenkomst. Theorie en praktijk moet eenduidig zijn. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

5. Voor iedere opdracht of klus een aparte overeenkomst?
Nee, dit hoeft niet. Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht, maar wel handig als u die zekerheid wilt. Als u werkt volgens de afspraken die in die modelovereenkomst staan, is er geen sprake van loondienst. De opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting en premies volksverzekeringen te betalen.

6. Wie is verantwoordelijk als de Belastingdienst vindt dat er sprake is van een echte dienstbetrekking?
De zzp’er en de opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk. Zolang de zpp’er en de opdrachtgever volgens een modelovereenkomst van de Belastingdienst werken, is er geen sprake van loondienst. De opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting en premies volksverzekeringen te betalen. Met de aangifte inkomstenbelasting voldoet de zzp’er aan zijn verplichtingen.

7. Werkt u nog zonder uitgebreide overeenkomst?
Als u geen gebruik maakt van een modelovereenkomst volgens de voorwaarden van de Belastingdienst, dan is er geen zekerheid over de dienstbetrekking. Als de Belastingdienst vindt dat er wel sprake is van loondienst, dan moeten de opdrachtnemer en de opdrachtgever alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen over de vergoeding.

8. De implementatietijd: Er is nu nog sprake van een implementatietijd.

 

Er zal geen actieve controle door de belastingdienst plaatsvinden. Voor de opdrachtnemers en de opdrachtgevers geldt er wel een inspanningsverplichting: u moet beiden actief bezig zijn het aannemen en uitbesteden te beschrijven in de modelovereenkomst.

 

Bovenstaande zijn slechts een aantal hoofdzaken genoemd. Maar er zijn meer aspecten. Heeft de zzp’er nog een minimaal aantal opdrachtgevers per jaar nodig? Hoe verloopt de afrekening? Heeft het nut om een G-rekening te hebben? En natuurlijk meer van dit soort vragen.

Al met al een ingewikkelde kwestie. Westflex heeft al jaren veel ervaring met deze overeenkomsten. Getoetst door accountants, arbeidsdeskundigen en de belastingdienst.

Wilt u deskundig advies en hulp om tot de goede invulling te komen? Neem dan contact op met Westflex. Dan kunt u er zeker van zijn dat het voor u goed geregeld wordt.