FAQ

Job coaches

Wat doet een Job Coach?

In algemene zin begeleiden onze Job Coaches zowel onze klanten als onze uitzendkrachten.  De specifieke werkzaamheden zien er als volgt uit:

 • De Job Coach is hét aanspreekpunt voor de uitzendkrachten
 • Matchen van uitzendkrachten en opdrachtgevers
 • Bieden van ondersteuning aan de klant
 • Onderhouden van contacten met leidinggevenden en eventuele andere betrokkenen
 • Verwerken van de urenregistratie van uitzendkrachten
 • Hulp bij vragen of problemen vanuit opdrachtgevers en/of uitzendkrachten
 • Sociale begeleiding binnen en buiten werktijden!

Wilt u meer informatie over de Westflex Job Coaches?
Neem dan gerust contact met ons op: 0174 519 549.

Inschrijven

Hoe kan ik mij inschrijven bij Westflex?

Je kunt je via ons online inschrijfformulier direct inschrijven. Je bent ook van harte welkom in een van onze kantoren, daar helpen medewerkers van Westflex je bij het inschrijven.

Welke documenten heb ik nodig om in te schrijven?

Als je je wilt inschrijven bij Westflex dien je in het bezit te zijn van een geldig Europees ID-bewijs/paspoort.

Op het moment dat wij je een contract aanbieden willen wij daarnaast kopieën maken van:

 • Uitdraai inschrijving RNI (BSN)
 • Bankpas
 • Zorgverzekeringspas
Ik ben bij Westflex ingeschreven, maar er is nog geen werk voor mij. Wat kan ik doen?

Zorg ervoor dat Westflex altijd beschikt over jouw actuele contactgegevens. Daarnaast is het prettig om ook te weten wat jouw werkervaring/achtergrond is, zodat Westflex concreet op zoek kan naar een passende baan voor jou.

Zolang Westflex geen contact met je opneemt, kun je er vanuit gaan dat er (nog) geen geschikte baan voor jou is gevonden. Uiteraard mag je altijd contact met ons opnemen om te vragen naar de status.

Vervoer

Hoe is het vervoer geregeld naar Nederland?

Westflex bemiddelt, indien je dat wenst, altijd in het vervoer vanuit jouw woonlocatie in het buitenland, naar Nederland. De vestigingen van Westflex in Polen en Roemenië hebben allemaal een overeenkomst met busvervoermaatschappijen. Tijdens je bezoek of telefonisch contact met een van onze kantoren vertellen onze medewerkers jou graag meer over de mogelijkheden en afspraken.

Hoe is het woon-werkverkeer geregeld?

Westflex zorgt voor een woonlocatie dichtbij het werk. Je kan in de meeste gevallen naar werk lopen of met de fiets naar je werk gaan. In andere gevallen zorgt Westflex voor vervoer.

Westflex beschikt over meerdere personenauto’s / bussen. Deze mag je kosteloos gebruiken voor woon-werkverkeer als je werkzaam bent voor Westflex.

Indien je in bezit bent van een privéauto, dan wordt er door ons bekeken of je in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding(en).

Huisvesting

Wat voor huisvesting biedt Westflex?

Westflex biedt verschillende vormen van huisvesting aan. Zo heeft Westflex woonhuizen, appartementen en een woonpark in beheer. Bij onze planningsafdeling wordt gekeken naar de afstand van jouw woonlocatie tot de werklocatie. Deze afstand wordt getracht zo klein mogelijk te houden. Tijdens je verblijf kan het zijn dat je moet verhuizen, dit gebeurt zodra je voor een ander bedrijf, op een andere locatie, gaat werken of omdat er andere redenen zijn voor de planning om dit te wijzigen. Uiteraard probeert Westflex het aantal verhuizingen tot een minimum te beperken.

Alle huisvesting van Westflex beschikt over het SNF (Stichting Normering Flexwonen) keurmerk. Deze stichting keurt ieder jaar of de woonlocaties van Westflex voldoen aan de door hen gestelde eisen.

Hoeveel mensen wonen er in een huis en hoeveel personen slapen maximaal op een kamer?

Het aantal mensen per woonlocatie loopt sterk uiteen. Zo zijn er woonlocaties waar plaats is voor soms wel meer dan honderd personen of meer, zoals ons woonpark. In appartementen en woonhuizen is het aantal bewoners veel lager. In de meeste kamers worden twee personen gehuisvest, sommige kamers bieden echter plaats voor meer personen, ook dat verschilt per locatie. Westflex gaat daarbij uit van de eisen die de SNF (Stichting Normering Flexwonen) stelt.

Wat zijn de kosten voor huisvesting?

De kosten voor standaard huisvesting bij Westflex zijn in 2024: € 120,- per week.

Wat gebeurt er met mijn kamer als ik op vakantie ga?

Daar heb jijzelf een keuze in. Allereerst kun je ervoor kiezen om je kamer tijdens je afwezigheid door te blijven huren. In dat geval houdt Westflex jouw woonlocatie voor je bezet en kun je met zekerheid na je vakantie/afwezigheid terugkeren naar dezelfde woonlocatie, in dezelfde kamer en in hetzelfde bed.
Je kunt persoonlijke spullen dan ook in jouw kamer laten staan tijdens je afwezigheid.
De huisvestingskosten bij Westflex zijn in 2024: € 120,- per week.

Een tweede mogelijkheid is om jouw woonlocatie niet door te huren tijdens je afwezigheid. De kans dat je na je vakantie/afwezigheid dan in een andere woonlocatie, kamer en/of bed wordt gehuisvest is dan groot.

Werk

Wat voor soort werk biedt Westflex?

Westflex biedt een breed scala aan banen aan. Veel van deze banen zijn in de tuinbouw, productie, logistiek en techniek. Voor een actueel aanbod van werk kun je het beste contact opnemen met het voor jou dichtstbijzijnde kantoor.

Waar kan ik meer informatie vinden over het werk dat ik zal gaan doen?

Voor meer informatie over het werk dat jij gaat doen, kun je het beste contact opnemen met jouw Job Coach van Westflex. Zij beschikken over actuele informatie van iedere klant van Westflex. Je kunt ook kijken op onze website, Facebookpagina en ons YouTube kanaal. Daar vind je foto’s en video’s van verschillende soorten werkzaamheden. Op deze manier krijg je een goed beeld van het werk dat jij straks gaat uitvoeren.

Sfeerimpressie op onze website

Facebook

Youtube

Contract

Wat voor soort contract krijg ik?

Westflex werkt met het systeem zoals opgesteld door branchevereniging ABU.

Informatie over jouw soort contract vind je in de personeelsgids van Westflex. Hier vind je tevens meer informatie over de inhoud van de verschillende contracten en hoelang ieder contract maximaal kan duren.

Neem voor meer informatie contact op met jouw Job Coach.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Als je jouw contract wilt opzeggen en dus wilt stoppen met werken voor Westflex informeer je je Job Coach hier schriftelijk over. Neem contact op met jouw Job Coach.

Salaris

Wanneer wordt het salaris uitbetaald?

Westflex betaalt iedere donderdag het salaris van de voorgaande week uit. Dat betekent dat als je in week 1 start met werken, je het salaris van week 1 uitbetaald krijgt in week 2.

In nagenoeg alle gevallen, heb je het salaris uiterlijk op vrijdag op je rekening.

Waar vind ik mijn loonstrook / jaaropgave?

Jouw loonstroken en jaaropgave vind je in Plan4flex app.
De loonstroken worden iedere donderdag klaargezet, mits je deze week gewerkt hebt voor Westflex. Als je dus niet hebt gewerkt, krijg je geen salaris en ook geen loonstrook.

De jaaropgave ontvang je één keer per jaar, namelijk medio maart. De jaaropgave geeft een samenvatting van je werk in het afgelopen/verstreken jaar.

Hoe werkt het met reserveringen?

Wij reserveren voor verschillende zaken geld voor je. Te denken valt aan vakantiegeld, vakantiedagen en bovenwettelijk verlof. Deze reserveringen zijn zichtbaar op jouw loonstrook. Vakantiegeld wordt bij arbeidsmigranten wekelijks bij het loon opgeteld en direct uitbetaald.
Vakantiedagen neem je op wanneer je een dag vrij wilt van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag gewoon doorbetaald krijgt.

Op het moment dat je uit dienst treedt bij Westflex, worden binnen 6 weken na het uit dienst treden jouw overgebleven reserveringen uitbetaald. Bovenwettelijk verlof wordt wekelijks uitbetaald.

Ik denk dat mijn loonstrook niet klopt, wat kan ik doen?

Als je twijfelt over jouw loonstrook, bijvoorbeeld of het aan jou betaalde salaris klopt, kun je contact opnemen met jouw Westflex Job Coach. Dit is jouw contactpersoon. Hij of zij zal regelmatig aanwezig zijn op jouw werklocatie, maar is natuurlijk ook telefonisch en per e-mail bereikbaar. Geef concreet aan wat er volgens jou niet klopt (bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren). Vervolgens wordt er voor je gecontroleerd of je gelijk hebt en krijg je hier terugkoppeling over. Indien je inderdaad gelijk hebt, dan zal er een correctie worden gemaakt bij de eerstvolgende verloning.

Vakantie

Mag ik vakantie aanvragen tijdens ziekte?

Ja, dat mag! Je dient je vakantie aanvraag in bij jouw Job Coach.

Er zijn wettelijke voorwaarden en per situatie moet worden bekeken wat er wel en wat er niet is toegestaan. De werkgever overlegt met de arboarts of er mogelijkheden zijn. Daar krijg je bericht van. Vertrek je zonder toestemming of zonder overleg? Dan heeft dit gevolgen voor jouw arbeidsovereenkomst.

Hoe kan ik een vakantieaanvraag indienen?

Als je op vakantie wilt, moet je een vakantieaanvraag indienen. Deze aanvraag moet je uiterlijk twee weken voor aanvang van jouw vakantie indienen.
Het aanvraagformulier voor vakanties kun je hier downloaden of opvragen bij jouw Job Coach.
Het ingevulde formulier geef je aan jouw Job Coach of verstuur je per mail naar jouw Job Coach. Hij/zij neemt jouw aanvraag in overweging en kijkt of dit mogelijk is met jouw werkzaamheden. De Job Coach zal je tijdig informeren over een goedkeuring of afwijzing van de aanvraag.

Als je terugkomt van vakantie moet je dit minimaal twee dagen vooraf doorgeven aan Job Coach.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld en vakantiedagen betaald?

Vakantiegeld wordt wekelijks opgeteld bij het loon en direct uitbetaald. Dit gebeurt iedere donderdag.

Vakantiedagen neem je op wanneer je vrij wilt van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag/dagen gewoon doorbetaald krijgt.

Op het moment dat je uit dienst treedt bij Westflex worden 6 weken na jouw laatste salarisbetaling de (eventuele) resterende reserveringen uitbetaald.

Ziekte

Hoe moet ik mij ziekmelden?

Mocht je ziek zijn, dan meld jij je uiterlijk voor 09:00 uur ’s ochtends ziek via jouw Job Coach.

Let op: Je bent pas ziek gemeld als je jouw Job Coach telefonisch gesproken hebt en hij/zij heeft jou ook daadwerkelijk ziek gemeld.

Wat gebeurt er als ik ziek ben?

Als je ziek bent, moet je je ziekte telefonisch melden. Dit moet uiterlijk ’s ochtends vóór 09:00 uur via jouw Job Coach.

Je ziekmelding zal aan de klant en de verzuimadministratie van Westflex worden doorgegeven.

Als je ziek bent, kun je niet werken. Je bent dus thuis. Je kunt in de periode dat je ziek bent gebeld worden en/of een huisbezoek krijgen. Zorg er dus voor dat je altijd bereikbaar bent!

De verzuim coördinator van Westflex  zal je tijdens je verzuimperiode begeleiden om samen te werken aan een spoedig herstel. Tevens zal er gekeken worden of je aangepast werk kan verrichten, afgestemd op je (tijdelijke) beperkingen.

Het kan zijn dat je al op een korte termijn bij de arboarts op het spreekuur uitgenodigd wordt. De arboarts zal beoordelen in hoeverre je je eigen werk danwel ander werk kan uitvoeren. Zijn advies is leidend; dit houdt in dat Westflex het advies altijd zal opvolgen.
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zal er gedurende je afwezigheid, wegens ziekte of gebrek, allerlei activiteiten worden ingepland om je zo goed mogelijk te begeleiden bij je herstel en re-integratie.

Mag ik vakantie aanvragen tijdens ziekte?

Ja, dat mag! Je dient je vakantie aanvraag in bij jouw Job Coach.

Er zijn wettelijke voorwaarden en per situatie moet worden bekeken wat er wel en wat er niet is toegestaan. De werkgever overlegt met de arboarts of er mogelijkheden zijn. Daar krijg je bericht van. Vertrek je zonder toestemming of zonder overleg? Dan heeft dit gevolgen voor jouw arbeidsovereenkomst.

Wat moet ik doen als ik weer beter/gezond ben en aan het werk kan?

Wanneer je beter bent, meld je dit bij de ziekencoördinator of bij jouw Job Coach.

Biedt Westflex zorgverzekeringen aan?

Ja, de zorgverzekering van HollandZorg is via Westflex beschikbaar.
De kosten hiervoor zijn in 2024: € 35,58 per week. Dit bedrag wordt automatisch ingehouden van je loon.

Let op: Een Nederlandse zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland werkt. Het is niet mogelijk om je zorgverzekering tijdelijk stop te zetten tijdens je vakantie wanneer je een contract bij Westflex hebt.

Voor vragen over zorgverzekeringen kun je terecht bij jouw Job Coach.

Wat kan je van Westflex verwachten qua medische begeleiding?

Ben je ziek of heb je een ongeluk gehad en moet je naar de huisarts of spoedeisende hulp dan gaan wij met je mee, als jij dat wenst.
Komt daar vervolgens een doorverwijzing naar een specialist uit voort? Dan gaan wij de eerste keer met jou mee.

Komen er vervolgafspraken? Dan zorg jij zelf dat je op de afspraak komt, en indien nodig een tolk regelt, zodat je met de zorgspecialist kan communiceren.

Ben je langdurig ziek en wordt je door ons opgeroepen voor een bezoek aan de Arbo arts of moet je re-integreren? Dan ben je verplicht te komen. Jij moet zelf voor vervoer zorgen.

Via internet zijn er diverse gespecialiseerde (vrijwilligers)organisaties te vinden die jou kunnen helpen bij het regelen van begeleiding/vertaling tijdens dokters-/ziekenhuisbezoeken. Zij zijn hier in gespecialiseerd en werken onafhankelijk.

Loonstrook / betaling

Wat is WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies)?

WAS is de afkorting voor Wet Aanpak Schijnconstructies.

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op tenminste het minimumloon. Dit houdt in dat werkgever niets mag inhouden of verrekenen op het minimumloon; dit mag wel op het gedeelte van het loon dat hoger is dan het wettelijk minimumloon of met de vakantiebijslag. Deze wet heeft wel een uitzondering gemaakt op het inhouden van huisvestingskosten, kosten van zorgverzekeringen en verkeersboetes.
Het verbod op inhoudingen geldt niet voor loonheffingen en pensioenpremies. Hiervoor is immers een wettelijke grondslag.

Het openstaande WAS bedrag dient tijdig te worden betaald. Het is mogelijk om het openstaande bedrag te betalen per bank aan Westflex. Wij benaderen jou in zo'n geval.

Voor vragen over WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) kun je terecht bij jouw Job Coach.

Wat zijn ET-Kosten (Extraterritoriale kosten)?

ET-kosten is de afkorting voor extraterritoriale kosten.
Dit is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven. Een uitzendkracht ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

Het volgende belaste loon kan uitgeruild worden:

 • Bovenwettelijke vakantiedagen (het maximum uitruilloon van de bovenwettelijke vakantiedagen is 81%)
 • Toeslagen voor onregelmatige werktijden en overuren (het maximum uitruilloon voor toeslag en overuren is 100%)
 • Loon boven het wettelijk minimumloon (het maximum uitruilloon voor loon boven wettelijk minimumloon is 81%)

De volgende ET-kosten komen in aanmerking voor uitruil:

 • Dubbele huisvestingskosten
 • Vervoer van en naar Nederland
 • Extra kosten voor levensonderhoud

Voor vragen over ET-kosten kun je terecht bij jouw Job Coach

Wat is het verschil tussen loonheffing en bijzonder tarief?

Loonheffing wordt berekend over je gewerkte uren. In de witte weekloontabel van de belastingdienst kan je precies vinden wat er betaald moet worden bij welk bruto weekloon.

Bijzonder tarief wordt berekend op het moment dat er een “bijzondere” beloning plaatsvindt. Dit is een bonus/prestatiebeloning en afrekening van de reserveringen.

Voor vragen over loonheffing en bijzonder tarief kun je terecht bij jouw Job Coach.

Wanneer worden reserveringen uitbetaald?

Uitbetaling van het vakantiegeld bij arbeidsmigranten gebeurt wekelijks op donderdag met de uitbetaling van het weekloon.

Uitbetaling vakantiedagen vindt plaats in de eerste week van jouw verlof.

Volledige uitbetaling van alle reserveringen vindt plaats op het moment dat je 6 weken niet hebt gewerkt of 6 weken na de beëindiging van je contract bij Westflex.

Voor vragen over reserveringen kun je terecht bij jouw Job Coach.

Planning

Hoe word ik geïnformeerd over mijn planning?

Jouw dagelijkse planning kun je vinden in de Plan4Flex app. Dit is een planningsprogramma dat Westflex gebruikt voor het plannen van werk, vervoer en huisvesting.
Zorg er dus voor dat deze app geïnstalleerd is op je telefoon en/of tablet als je begint met werken bij Westflex.

Voor vragen over de app kun je terecht bij jouw Job Coach.

Waar download ik de Plan4Flex app?

Je download de applicatie via onderstaande links:

Android / Google Play

Apple / App Store

Voor vragen over de Plan4Flexx app kun je terecht bij jouw Job Coach.

Ik ben mijn inloggegevens van de Plan4Flex app kwijt/vergeten, wat moet ik doen?

In de Plan4Flex app kun je kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’, zodra je hierop klikt, krijg je op het e-mailadres dat bij Westflex bekend is, een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Lukt het niet? Neem dan contact op met jouw Job Coach.

Waar vind ik mijn inloggegevens voor de Plan4Flex app?

Vlak voor of na jouw eerste werkdag worden de inloggegevens van de Plan4Flex app per e-mail naar jou toegestuurd. Zorg er dus voor dat je het juiste e-mailadres doorgeeft aan jouw Job Coach. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig!