Certificering

Westflex volgt de wet- en regelgeving op de voet en is aangesloten bij diverse brancheorganisaties. De Nederlandse en Europese politiek stelt hoge eisen aan onze branche. Voor u is het in het kader van de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies van groot belang dat uw partner u op een correcte manier ondersteunt in uw bedrijfsdoelstellingen. De kwaliteit en professionaliteit van onze dienstverlening wordt in onze visie bepaald door de kwaliteit en professionaliteit van onze medewerkers en organisatie. Wij zijn aangesloten bij verschillende brancheorganisaties en bezitten alle relevante kwaliteitskeurmerken.

ABU

Westflex Uitzendgroep is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), dé brancheorganisatie voor de uitzendbranche. De ABU hanteert een streng toelatingsbeleid en controleert periodiek onze correcte toepassing van de CAO’s, de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en administratieve processen en de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies.

Stichting Normering Flexwonen

Westflex Uitzendgroep voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het certificaat is door SNF aan Westflex verstrekt. De Stichting Normering Flexwonen beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt die norm. Wij zorgen goed voor onze uitzendkrachten en zorgen ervoor dat de huisvesting op orde is.

NEN 4400-01

Westflex Uitzendgroep voldoet aan de NEN 4400-01 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). NEN 4400-01 is opgesteld door de uitzendbranche om werkgevers die arbeid inhuren of aannemen te beschermen tegen fraude en illegaliteit. De norm stelt strenge eisen aan onze personeels- en loonadministratie en aan de afdracht van belastingen en sociale premies. De Normec/VRO voert halfjaarlijks audits uit op basis van de NEN 4400-01 norm. Westflex Uitzendgroep voldoet aan de voorwaarden.

VAR en de invoering van de wet DBA

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) ingegaan. De vrijwaring vooraf, zoals de VAR dat in het verleden deed voor werken met zzp’ers, voor opdrachtgevers is verdwenen. De Belastingdienst heeft een aantal zogenaamde modelovereenkomsten ontworpen; standaarden. Het is van belang deze standaarden te implementeren in de samenwerking tussen opdrachtgever en zzp’er. In de overeenkomsten worden de gehele samenwerking en alle samenwerkingsafspraken voor u beschreven.

Een goede overeenkomst op papier is een goed begin. Er moet echter ook waarborging zijn dat de papieren weergave overeenkomt met de praktijk, anders is er een kans dat de Belastingdienst later beoordeelt dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Er kan dan een naheffing worden opgelegd. Westflex heeft veel kennis en ervaring en kan u helpen om aan de regelgeving te voldoen.

ID-checker

De ontwikkelingen op het gebied van identiteit (ID) gaan razendsnel. Door uiteenlopende maatschappelijke, politieke en technische ontwikkelingen groeit de behoefte aan het snel en zeker kunnen vaststellen van identiteiten met de dag. Westflex Uitzendgroep streeft naar een zo kwalitatief en transparant mogelijke dienstverlening. Absolute zekerheid voor ons (en u) op het gebied van de juiste identiteit van onze medewerkers is dan ook essentieel. Om dit te bereiken, werken wij samen met de software van ID-checker.

 

Hulp nodig bij certificering?

VCA en VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is er voor aannemingsbedrijven en richt zich op veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid en in het speciaal voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden bij VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om werkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij installaties. Heeft u hulp hierbij nodig? Westflex kan u helpen bij certificering.