Aanpassingen 2023 | Werknemers

Per 2023 zijn er aanpassingen in – onder andere – de CAO-bepalingen voor uitzendkrachten. De belangrijkste wijzigingen stippen we kort aan, zodat je een indruk krijgt van wat er verandert.

 

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari met 10,15% verhoogd. De regering volgt hiermee het advies van het Centraal Plan Bureau (CPB) op, om structureel inkomensverbeterend beleid te voeren om de financiële omstandigheden van de medewerkers met de laagste inkomens te verbeteren.

 

Aanpassingen in de cao voor uitzendkrachten

Al in 2021 zijn de volgende wijzigingen afgesproken welke per 1 januari 2023 ingaan:

  • Voor iedereen in Fase A geldt een maximale periode van 52 gewerkte weken.
  • Indien de werknemer op 2 januari 2023 al 52 weken heeft gewerkt, start de werknemer direct per 2 januari 2023 in Fase B.
  • Indien de werknemer op 2 januari 2023 al drie jaar in Fase B zit, dient per 2 januari 2023 het dienstverband voortgezet te worden in Fase C.

 

Pensioen

De StiPP pensioenopbouw wordt aangepast. Vanaf 2023 zal er eerder en sneller een pensioenopbouw plaatsvinden bij medewerkers die nieuw in dienst zijn.
Dit is de informatie die nu bekend is. Als er nog nieuwe aanpassingen bekend worden, dan zullen wij je hier zo snel als mogelijk over informeren.