Osoba kontaktowa w przypadku problemów związanych z mieszkaniem:

Kierownik ds. zakwaterowania: John
E. facility@westflex.nl | T. 0174 - 519 549