House of Work wil positie arbeidsmigranten verbeteren en zet in op hospitality en kwalitatief goede huisvesting!

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar, huisvesting is schaars en Nederland wordt voor arbeidsmigranten minder aantrekkelijk. We moeten dus anticiperen op een toekomstig tekort.

Huisvesting
Eén van de pijlers om onze huidige en toekomstige arbeidsmigranten aan ons te (blijven) binden, is zorgdragen voor een kwalitatieve huisvesting tegen een eerlijke kostprijs. De belangrijkste twee uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn:

  • Als ik er zelf niet wil slapen dan is het ook niet geschikt voor een arbeidsmigrant;
  • Onze huizen moeten gecertificeerd zijn en voldoen aan de SNF-normering.

De huidige tussenbalans is nu dat inmiddels 100% van onze huizen voldoen aan de SNF-normering. Daarnaast zijn wij gestart met een inhaalslag om onze huizen te renoveren. De inhaalslag is een uitdaging, want bedden zijn schaars dus renovatie kan maar in een bepaalde tijd van het jaar gedaan worden. Maar, als we een kans zien en de woning heeft renovatie nodig, dan pakken we dat direct met beide handen aan.
 

Hospitality
Aandacht en gastvrijheid, het lijkt zo simpel maar toch is het een pure noodzaak om op dat terrein continu te blijven verbeteren. En het is ook simpel, zomaar een paar voorbeelden:

  • Ontvangen nieuwe arbeidsmigranten met een glimlach;
  • Laat met regelmaat van je horen;
  • Een klacht is een kans om een compliment te krijgen.

Concreet heeft House of Work in het eerste kwartaal 2022 geïnvesteerd:

  • Recruiters die in het buitenland voor ons werven, hebben we één week naar Nederland laten komen voor een werkbezoek op locatie bij onze klanten. Daarnaast hebben wij met hen een deel van onze huizen bezocht. Dit met reden om de beleving en verwachtingen op een goede manier bij het werven op elkaar af te stemmen.
  • Er is speciaal een hospitality medewerker aangenomen om onze arbeidsmigranten te ontvangen bij de eerste kennismaking. Een eerste indruk maak je immers maar één keer. Het eerste contact in Nederland is dus ontzettend belangrijk, want: sla je hier de plank mis, dan staat de deur van de buurman altijd open.


House of Work en onze klanten kunnen en moeten elkaar versterken
Kijkend naar de schaarste op de arbeidsmarkt en het aantal te verdelen bedden voor onze medewerkers, is het niet de vraag of House of Work en onze klanten elkaar kunnen versterken, nee: we moeten elkaar versterken om te anticiperen op de toekomst!
Waar kunt u aan bijdragen?

  • Helpen in de huisvestingsbehoefte;
  • Arbeidsmigranten behandelen zoals je zelf ook behandeld wil worden;
  • Een compliment geven kost niets en doet wonderen!


Heeft u woonruimte beschikbaar en heeft u interesse in een financieel sterke partner? Neem contact op met onze afdeling Huisvesting voor meer informatie.