Pagaidu darba aģentūru asociācijas Godīgas nodarbinātības kodekss viesstrādniekiem

Ko Jūs varat sagaidīt no pagaidu darba aģentūras?

Pagaidu darba aģentūra, kas Jums piedāvā darbu, ir sertificēta Pagaidu darba aģentūru asociācijā (ABU). Tas nozīmē, ka pagaidu darba aģentūras darbu un to, vai tā pareizi piemēro likumus un normatīvos aktus, pārbauda neatkarīgi eksperti. ABU reģistrēta pagaidu darba aģentūra rūpējas arī par to, lai Jūs būtu pareizi un skaidri informēts/-a par nodarbinātību un dzīvi Nīderlandē. Šo pasākumus aģentūra veic sadarbībā ar Jūsu valsts personāla atlases aģentūru. Papildus likuma un normatīvo aktu ievērošanai, Jūs no ABU sertificētas pagaidu darba aģentūras varat sagaidīt šādas garantijas:

 • Drošība un veselība: Jūsu drošībai un veselībai ir augstas prioritātes statuss. ABU reģistrēta pagaidu darba aģentūra ievēro visus likumus un normatīvos aktus, kā arī piemēro ABU - Covid-19 Drošības protokolā pandēmijas laikā ieviestās vadlīnijas. Protokola saturu atjaunina atbilstoši dažādiem Covid-19 pandēmijas posmiem. Pagaidu darba aģentūra informē Jūs par spēkā esošajiem noteikumiem.
   
 • Atlase un izvēle: pagaidu darba aģentūra rūpējas par to, lai personāla atlases aģentūra Jūsu valstī piemērotu noteikumus, ko paredz ABU Godīgas darbinieku atlases kodekss. Jūsu darbinieku atlases speciālists izsniedz šo kodeksu, atbilstošo informāciju, kā arī izglītojošos materiālus.
   
 • Līgums: pagaidu darba līgums un atbilstošie dokumenti ir Jums pieejami gan holandiešu, gan Jūsu valsts valodā.
   
 • Atalgojums: saskaņā ar darba koplīguma (CAO) noteikumiem, Jūs saņemat vienlīdzīgu atalgojumu, kā jebkurš cits vienlīdzīgā amatā strādājošs Nīderlandes pagaidu darbinieks.
   
 • Reģistrācija: personāla atlases aģentūra un pagaidu darba aģentūra izskaidro Jums noteikumus saistībā ar reģistrēšanos Nīderlandē. Nīderlandes likumi paredz, ka Jums ir pareizi jāreģistrējas Valsts iedzīvotāju reģistrā. Personāla atlases aģentūra Jūsu izcelsmes valstī sniedz Jums sākotnējo informāciju par atšķirību starp divām reģistrācijas iespējām Nīderlandē: reģistrēšanos kā nerezidentam (RNI) un reģistrēšanos kā rezidentam Valsts iedzīvotāju reģistrā (BRP). Vai atbilstat nerezidenta (RNI) prasībām, tomēr labprātāk vēlaties reģistrēties kā rezidents (BRP)? Jautājiet par savām iespējām tajā pašvaldībā, kurā plānojat dzīvot. Ne visas pašvaldības sniedz šādu iespēju. Pagaidu darba aģentūra piedāvā Jums palīdzību reģistrācijas jautājumu risināšanā.
   
 • Mājoklis: personāla atlases aģentūra sniedz Jums pirmo nepieciešamo informāciju par dzīvi Nīderlandē. Jums būs iespēja arī noskatīties video materiālu. Jūsu personāla atlases speciālists izstāstīs par mājokļa izvēles iespējām. Ja izvēlēsieties pagaidu darba aģentūras piedāvātā mājokļa izmantošanu, tad saņemsiet visu nepieciešamo informāciju par ar mājokļa īri saistītiem noteikumiem. Jūs varat meklēt mājokli arī saviem spēkiem. Ja vēlaties, ka pagaidu darba aģentūra veic ar Jūsu mājokļa meklēšanu saistītus jautājumus, tad ir būtiska turpmāk minētā informācija:
  • Pagaidu darba aģentūras piedāvātie mājokļi ir reģistrēti SNF fondā. Tas nozīmē, ka būtiskākie ar mājokli saistītie aspekti tiek kontrolēti. Informācija par SNF fonda kvalitātes zīmi un SNF fonda sūdzību portālu ir atrodama šajā vietnē: https://www.normeringflexwonen.nl/information-for-residents
  • Pagaidu darba aģentūrai ir tiesības ieturēt no Jums maksu par mājokļa izmantošanu. Šīs izmaksas nepārsniedz mājokļa faktiskos izdevumus. Pagaidu darba aģentūrai ir tiesības ieturēt no Jūsu darba algas summu, kas atbilst maksimāli 25 % no valstī noteiktās minimālās darba algas. Vai vēlaties, lai mājokļa izmaksas ietur no Jūsu darba algas? Tad Jums ir jāiesniedz rakstisku pilnvaru pagaidu darba aģentūrai. Vai ar mājokli saistītās izmaksas pārsniedz 25 % no valstī noteiktās minimālās darba algas? Tādā gadījumā papildus var ieturēt daļu no mājokļa lietošanas izmaksām, ja Jūsu darba alga pārsniedz minimālo darba algas likmi. Jūs tiksiet iepriekš informēts/-a par mājokļa izmaksu apjomu.
  • Vai uzņēmums priekšlaicīgi pārtrauc darba līgumu ar Jums? Tādā gadījumā pagaidu darba aģentūra sniedz iespēju turpināt īrēt mājokli vēl vismaz piecas naktis. Jūs varat lūgt pagaidu darba aģentūru par iespējamu turpināt īrēt attiecīgo mājokli ilgāku laiku. Tā kā Nīderlandē ir mājokļu pieejamības deficīts, tad šāda iespēja var tikt noraidīta. ABU pagaidu darba aģentūras, kuras darbojas pašvaldībās, kurās ir mājokļu pieejamības deficīts, ir vērsušās pie attiecīgajām pašvaldībām un mājokļu organizācijām ar lūgumu būvēt papildus sertificētus mājokļus.
  • Vienmēr ir iespējams vērsties pie pagaidu darba aģentūras, lai iegūtu informāciju par citām mājokļu iespējām attiecīgajā reģionā.
    
 • Soda naudas un zaudējumu atlīdzības: pagaidu darba aģentūrai ir tiesības ieturēt no Jūsu darba algas tikai ar tiesas lēmumu noteiktus un administratīvos sodus. Kā piemēram, Jums uzliktā soda nauda par ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Cita veida soda naudas nav atļauts ieturēt no darba algas. Taču Jūs var saukt pie atbildības par bojājumiem, ko esat apzināti vai neapdomīgi radījis/-usi darba devējam vai izīrētājam. Zaudējumu atlīdzības apmērs šādos gadījumos atbilst bojātā objekta faktiskajām remonta izmaksām.
   
 • Informēšana: pagaidu darba aģentūra kopā ar personāla atlases aģentūru rūpējas par to, lai pirms līgumu vai priekšlīgumu parakstīšanas savā izcelsmes valstī Jūs saņemtu informāciju par nodarbinātību un dzīvi Nīderlandē. Personāla atlases aģentūra ievēro noteikumus, ko paredz pievienotais ABU Godīgas darbinieku atlases kodekss.
   
 • Valoda un integrācija: ierodoties Nīderlandē, pagaidu darba aģentūra norādīs attiecīgajā pašvaldībā pieejamās holandiešu valodas apguves iespējas. Ne visās pašvaldībās ir pieejami holandiešu valodas apguves kursi.
   
 • Sūdzības: pagaidu darba aģentūras pienākums ir nodrošināt pieejamu sūdzību iesniegšanas procedūru. Vai Jūsu personāla atlases aģentūra un/vai pagaidu darba aģentūra nepilda šajā dokumentā norādītos noteikumus? Tādā gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību pagaidu darba aģentūrai. Ja Jūsu iesniegtā sūdzība netiek atrisināta, tad varat vērsties ABU sūdzību izskatīšanas birojā, nosūtot e-pasta vēstuli: complaints@abu.nl. Savā iesniegumā obligāti norādiet attiecīgās pagaidu darba aģentūras nosaukumu un aprakstiet savu sūdzību. ABU izskatīs Jūsu sūdzību pēc iespējas drīzāk.

 

Ko no Jums vēlas sagaidīt pagaidu darba aģentūra?

Gan no pagaidu darba aģentūras, personāla atlases aģentūras, gan no Jums tiek sagaidīts, ka tiek ievērotas visas atrunas. Šādi visas iesaistītas puses nodrošina labu sadarbību.

Ir būtiski, lai esat labi informēts/-a par nodarbinātību un dzīvi Nīderlandē. Tādēļ jautājiet savam personāla atlases speciālistam, lai viņš/viņa visu izskaidro tā, lai esat labi informēts/-a par visiem šajā dokumentā norādītajiem punktiem.

 

Bulgāru valodā: www.abu.nl/добре дошли
Angļu valodā: www.abu.nl/welcome
ungāru valodā: www.abu.nl/udvozoljuk
Latviešu valodā: www.abu.nl/laipnilugti
Lietuviešu valodā: www.abu.nl/sveiki
poļu valodā: www.abu.nl/witamy
portugāļu valodā: www.abu.nl/bem-vindo
rumāņu valodā: www.abu.nl/bunvenit
slovāku: www.abu.nl/vitajte
spāņu valodā: www.abu.nl/bienvenido
čehu valodā: www.abu.nl/vitejte
 
Avots: ABU.nl