ABU Fair Employment Code

Verplicht lidmaatschapscriterium regelt informatie- en zorgplicht door de ABU-leden. ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen, en de recruitmentbureaus waarmee zij samenwerken, moeten sinds 1 februari 2021 voldoen aan strenge regels die hun zorg- en informatieplicht regelen.

Meer zekerheden voor arbeidsmigranten

Verplicht lidmaatschapscriterium regelt informatie- en zorgplicht door de ABU-leden
ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen, en de recruitmentbureaus waarmee zij samenwerken, moeten sinds 1 februari 2021 voldoen aan strenge regels die hun zorg- en informatieplicht regelen. De ABU en zijn leden zetten de stap naar voren en geven hiermee gehoor aan de oproep van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om onder anderen arbeidsmigranten meer zekerheden te bieden en uitgebreider voor te lichten over huisvesting. En daarnaast om contracten aan te bieden in de taal van het land van herkomst. Ook scheppen de regels duidelijkheid over welke zaken het uitzendbureau wel en niet mag verrekenen met het loon en er is een speciale klachtenprocedure.

De ABU ontwikkelde een bindend Fair Recruitment Charter en een Fair Employment Code. De eerste ziet toe op een transparant recruitmentproces in het land van herkomst en sluit aan bij de Fair Recruitment Code van de ILO (International Labour Organization). Recruiters die werken voor ABU-leden zijn verplicht om arbeidsmigranten te informeren over onder andere loon en het minimumaantal uren dat zij kunnen werken. Dit geeft arbeidsmigranten meer werkzekerheid. Het is recruiters verboden om recruitment fees in rekening te brengen bij arbeidsmigranten.