Maatschappelijke betrokkenheid

Wij werken met mensen, voor mensen. Wij voelen ons nauw betrokken bij de ontwikkeling van mens en maatschappij. Daarom steunen we graag initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).